Altus IT d.o.o.

OIB:
83005209824
Žiro račun:
Erste banka,2402006 – 1100590093
SWIFT:
ESBCHR22
RN:
7300230043
IBAN:
HR0924020061100590093
Žiro račun 2402006 – 1100590093, MB 2724774, OIB 83005209824, Trgovački sud u Zagrebu, pod brojem (MBS) 080752614, temeljni kapital 20.000 kn,
uplaćen u cijelosti, poslovna banka: Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rijeka
Adresa:
Selska cesta 93
10000
Zagreb, Hrvatska
Telefon:
+385 (0)1 365 1342
Fax:
+385 (0)1 365 1350